هویت بصری و گرافیک محیطی دانشگاه سمنان

هویت بصری و گرافیک محیطی دانشگاه سمنان طراحی و رونمایی شد.
ژیلا پاشایی با همکاری و راهنمایی گروه گرافیک 92 (علی جمهری، محبوبه امیر‌فخریان، فاطمه جاندل، فاطمه عمارتی، دنیا کریمی، هما یعقوبی، سارا باقری، سبا جهانگیری، حانیه عظیما و ریحانه رحیمی) با توجه به نیازهای دانشگاه سمنان درابتدا به اصلاح نشانه دانشگاه پرداخته و براین اساس نشانه دانشگاه با حفظ هویت اولیه اش اصلاح شده و پایه و اساس تمامی طرح ها گردید.


در ابتدا بر اساس نیاز پیکتوگرام ها طراحی و هرکدام با توجه به کارکرد در گروه ها و رنگ های مختلف دسته‌بندی شدند. همزمان با طراحی پیکتوگرام ها ساختمان های دانشکده هایِ دانشگاهِ سمنان با توجه به خطوط موجود در آرم طراحی شدند. گروه برای سازماندهی بیشتر نیاز دید تا فونتی مشخص با توجه به خصوصیات آرم اصلاح شده طراحی شود. به همین دلیل در ابتدا حروف فارسی طراحی و بر اساس حروف فارسی، حروف انگلیسی نیز طراحی شدند.


نقشه و اینفوگرافیکی جامع نیز برای دانشجویان بر اساس نقشه های ناقص موجود در دانشگاه و تحقیقات میدانی تهیه شد. خطوط ایستگاه‌های اتوبوس دانشجویان و اساتید طراحی و برای سهولت در رفت و آمد رنگی مشخص به آن ها تخصیص یافت. طراحی بافتی هماهنگ با هویت بصری دانشگاه برای بدنه اتوبوس ها و تاکسی ها طراحی گردید.
در توضیح این پروژه آمده است:
علی رغم رشد شهرها، گرافیک محیطی و طراحی علائم راهنمایی موضوعی است که متاسفانه در ایران به آن پرداخته نشده است. هویت بصری، از ابزارهایی است که در شناخت و آشنایی انسان با محیط اطراف و شخصیت دادن به یک سازمان نقشی بسزا دارد. امروزه موسسات زیادی دارای هویت بصری هرچند ضعیف می باشند، از جمله بانک ها فروشگاه های زنجیره ای و... اما متاسفانه در دانشگاه ها بدین موضوع پرداخته نشده است. لازم است بر این موضوع واقف باشیم که علائم راهنمایی طراحی شده در 40 و 50 سال گذشته باتوجه به رشد شهرها دیگر جوابگوی نیازها نیست.
طراحی علائم راهنمایی با هویت بصری و سازمانی، و جایگیری درست و بجا آن ها نیازمند تخصص است، بر این اساس لازم است از تخصص طراحان گرافیک استفاده کرد. دانشگاه سمنان همانند دیگر ارگان های ایران فاقد هویت بصری و گرافیک محیطی منسجم است.


لازم به ذکر است، هویت بصری و گرافیک محیطی دانشگاه سمنان روزیکشنبه 24 دی ماه با حضور رئیس کل دانشگاه سمنان دکتر عباس هنربخش رئوف و ریاست دانشکده دکتر عبدالحمید مهدوی، مدیرگروه گرافیک دانشکده هنر سمنان هادی رحمتی و همچنین اساتید گروه های دیگر دانشکده هنر بهره‌برداری شده است.19 اسفند 1396