یاد خوش سالهای نو, نمایشگاه کارتهای تبریک نوروز در دهه‌ی چهل خورشیدی در موزه گرافیک ایران

طراح پوستر: حمید زریباف 
زمان نمایشگاه: ۵ فرودین تا ۵ اردیبهشت ١٣٩٧
مکان: تهران پارس، اتوبان باقری شمال، بلوار استفلال، پارک پلیس شمالی، عمارت ارباب هرمز، موزه گرافیک ایران

 

----------shadbashnowrozmuze.jpg14 فروردین 1397