دوره پاییز 92

|دوره فنی نظارت چاپ|رزیتا صفری صدیق |

|۱۰ جلسه|روزهای پنج شنبه|ساعت: ۹ تا ۱۲|

|مبانی عکاسی دیجیتال|شهاب گلچین|

|۱۰جلسه|روزهای چهارشنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

| کارگاه تخصصی همنشینی رنگ ها |آزاده گیوتاش|

|۱۰ جلسه|روزهای سه شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|تصویر سازی(تصویرگری داستانی کتاب)|پرستو حقی|

|۱۰ جلسه|روزهای دوشنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|انیمیشن|روزبه گزرسه|

|۱۰ جلسه|روزهای شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|طراحی و تحریک خلاق ابزار در گرافیک|محمد خداشناس|

|۱۰ جلسه|روزهای یکشنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|photoshop|محمدرضا برزگر|

|۱۰ جلسه|روزهای دوشنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|illustrator|مرتضی طاهری|

|۱۰ جلسه|روزهای پنج شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|

|CorelDraw|عادل صدر ممتاز|

|۱۰ جلسه|روزهای سه شنبه|ساعت: ۱۶ تا ۱۹|15 مهر 1392