برنامه نشست و کارگاه های آبان ۹۲

۷ آبان | نشست آزاد نگاهی به پوستر های تئاتر ایران | آرش تنهایی | رزرو تا ۶ آبان (رایگان) .

۸ و ۹ آبان | کارگاه طراحی پوستر از ایده تا اجرا | آرش تنهایی |ثبت نام تا ۶ آبان .

۱۶ آبان | سایه روشن های استحاله گری ایرانی (با استنادات تصویری از دوران باستان , تا به امروز) | احمد مستشاری راد | رزرو تا ۱۴ آبان (رایگان) .

۲۹ و ۳۰ آبان | کارگاه طراحی کتاب BOOK DESIGN  (طراحی کتاب به مثابه گرافیک مؤلف ) | کوروش پارسانژاد | ثبت نام تا ۲۶ آبان .19 دی 1392