کارگاه ۲ روزه کوروش پارسا نژاد

خـانـه هـنـر عـمـاد برگزار میکند :
کارگاه شماره ۹

BOOK DESIGN
طراحی کتاب به مثابه گرافیک  مؤلف
کوروش پارسانژاد
۲۹ و ۳۰ آبان


مهلت ثبت نام تا ۲۶ آبان
ظرفیت محدود


جهت ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید
01312264965 / 09117091507 / 0911132017516 آبان 1392