کارگاه دو روزه تایپوگرافی - محمد خداشناس


دهمین کارگاه خانه هنر عماد با موضوع تایپوگرافی در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند ( چهارشنبه و پنج شنبه ) زیر نظر محمد خداشناس
برگزار خواهد شد
مهلت ثبت نام تا تاریخ 28 بهمن .
شماره تماس : 01312264965
0911709150713 اردیبهشت 1393