کارگاه دو روزه تصویر گری فرشید مثقالی

دهمین کارگاه خانه هنر عماد با عنوان : تصویرگری , در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ( چهارشنبه و پنج شنبه ) زیر نظر فرشید مثقالی
 برگزار خواهد شد
مهلت ثبت نام تا تاریخ 22 اردیبهشت .
شماره تماس : 01312264965 / 09111320175 / 0911709150713 اردیبهشت 1393