دوره تابستان 93

مبانی گرافیک | محمد خداشناس

شنبه | ساعت : 17 تا 20 | 10 جلسه | 30 ساعت

CorelDraw | عادل صدر ممتاز

یکشنبه | ساعت : 10 تا 13 | 10 جلسه | 30 ساعت

مبانی عکاسی دیجیتال | حامد اریب

یکشنبه | ساعت : 17 تا 20 | 10 جلسه | 30 ساعت

طراحی فیگور و پرتره | شاهین آروین

دوشنبه | ساعت : 10 تا 13 | 10 جلسه | 30 ساعت

Adobe Photoshop | سپیده نیک صفت

دوشنبه | ساعت : 17 تا 20 | 10 جلسه | 30 ساعت

انیمیشن 3D max | بهرام نژند

سه شنبه | ساعت : 10 تا 13 | 10 جلسه | 30 ساعت

تصویرسازی | پرستو حقی

سه شنبه | ساعت : 17 تا 20 | 10 جلسه | 30 ساعت

ترمیم و روتوش عکس | سپیده نیک صفت

چهارشنبه | ساعت : 17 تا 20 | 10 جلسه | 30 ساعت

تور های هنری عکاسی | طراحی | گرافیک

پنجشنبه | هر دو هفته یکبار18 خرداد 1393