نمایشگاه نقاشی مازیار عماد زاده

6 تیرماه خانه فرهنگ رشت میزبان نقاشی های مازیار عماد زاده بود . در این نمایشگاه جدیدترین مجموعه این نقاش در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت . جمع کثیری از علاقه مندان و هنرمندان رشت در روز افتتاح در این نمایشگاه حضور داشتند .

محسن نعمت خواه از پیشکسوتان نقاشی گیلان و عضو گروه تجسمی و هئیت مدیره خانه فرهنگ رشت نقدی بر این نمایشگاه به شرح زیر نوشته اند .

«عمق سطح»   

پذیرش یک آفرینه به منزله ی اثری هنری و اختصاص فضا به آن در گالری خانه فرهنگ متضمن داوری هایی است مبنی بر این که این اثر از توجه مورد نظر برخوردار خواهد شد. خواست ما بر آن است که بدانیم چه جنبه هایی در یک اثر ارتقای آن را موجب شده است.

ژرژ براک ، نقاش برجسته ی کوبیسم می گفت: « موجودات را رها کنید ، به روابط بین آنها توجه کنید.» در واقع نقاشی به نوعی ساماندهی همین روابط فرم هاست، خارج از کارکرد روزمره شان. مازیار عمادزاده در آثارش درگیر همین ارتباط موجودات است. در نقاشی ، رنگ معرف مکان است و نور بیانگر زمان  . وحدت و از هم گسیختگی این دو را می توان در آثاراو مشاهده کرد. در پس و پشت ظاهر اشیا ، وی در جستجوی همین روابط است. در نقاشی جایی رنگ بر نور غلبه می یابد ، زمانی برعکس. که در کارهای این نقاش ، وزنه ی رنگ- مکان ، اندکی سنگین تر است. در آثارش جلوه های بازی گوشانه ی نور ، جایش را به فرم ها و قطعات ساده ی رنگی داده است. البته سادگی در آثار او کارکردی فریبنده دارد. با نگاهی دقیق تر متوجه خواهید شد که وی به سنجیدگی یک نظریه پرداز ، فرم ها را در کنار هم قرار داده که تبلور پیچیدگی در سادگی است. او بین جلوه های نور- زمان و نور مکان ، دومی را برگزیده . به همین دلیل آثارش ما را به سوی مکانیت محض می کشاند. گویی به سرزمینی مثالی که تا ابد تغییر نمی کند پا گذاشته ایم.

 

 22 تیر 1392