علی عمرانی

علی عمرانی متولد سال 1366

لیسانس گرافیک – فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران مرکز

طراح مدعو در فستیوال پوستر ترکیه

فینالیست در فستیوال پوستر ( the save africa ) در کره جنوبی 

 فینالیست در فستیوال بین المللی green+youدر کره جنوبی 

حضور در چهارمین فستیوال بین المللی دانشجویی نووی سادصربستان 

حضور در فستیوال بین المللی project for sun shine ژاپن

حضور در فستیوال بین المللی تایپوگرافی هندوستان  

حضور در هشتمین سه سالانه ی پوستر اوکراین          

حضور در جشنواره بین المللی recolor africa  آفریقا

حضور در فستیوال تراوانا – اسلواکی

حضور در فستیوال بین المللی تایپوگرافی احساس

حضور در فستیوال بین المللی cow (گاو) پوستر ... اوکراین

حضور درپنجمین فستیوال بین المللی صربستان

حضور در فستیوال بین المللی روز جهانی دخانیات – مکزیک

حضور در فستیوال بین المللی   آموزش نوین در آموزش و پرورش – ترکیه  

حضور در فستیوال بین المللی پوستر لوبلین هلند

حضور در فستیوال بین المللی cancer  سرطان

حضور در فستیوال بین المللی پوستر آلودگی آب آلمان

حضور در اولین جشن جهانی نوروز

حضور درهفتمین  جشنواره بین المللی اسماءالحسنی

نفر اول در بخش پوستر در جشنواره ملی بوی سیب

  نفر دوم در جشنواره ملی کاخ گلستان در بخش لوگو تایپ 

نفر دوم جشنواره ملی اصحاب کهف  

نفر اول در جشنواره سوره قدر لوگوتایپ 

نفر چهارم در جشنواره ملی حجاب در بخش لوگوتایپ

نفر اول در جشنواره لوگوتایپ با موضوع امام علی

نفر اول در لوگوتایپ با موضوع حضرت مهدی

مقام سوم در جشنواره ی دریای حکمت امام علی ع در شوش

شایسته تقدیر  در جشنواره روایت محرم

شایسته تقدیر  در سومین جشنواره بین المللی درانتظار صبح در بخش لوگو تایپ

شایسته تقدیر در جشنواره اصحاب کهف در بخش نقاشی خط

شایسته تقدیر  در چهارمین جشنواره بین المللی در انتظار صبح   

  شایسته تقدیر در جشنواره بزرگ کارت پستال عید نوروز

 

و حضور در بیش از 140 فستیوال و جشنواره های دیگر ...